Bedrijfscounseling

Bedrijfscounseling richt zich op mogelijkheden die voor een werknemer en de werkgever passende oplossingen en doorbraken leveren...

Bedrijfscounseling

INDIVIDUELE BEGELEIDING VOOR WERKNEMERS

Counseling is een vorm van individuele (psychosociale) begeleiding en geschikt voor iedereen die stress ervaart of tegen problemen aanloopt. De oorzaak van de problemen kan werkgerelateerd zijn. Maar het kan evengoed met een privé- of gezinssituatie te maken hebben, waarbij iemand er op het werk veel last van kan hebben. Vaak leiden deze problemen tot verminderd functioneren, en wanneer de problemen te lang blijven bestaan is de kans op uitval en ziekte groot.

Bij bedrijfscounseling gaat het om kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van een werknemer, waarin we naar een oplossing zoeken. Het is een effectieve manier om motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen en daarmee langdurig ziekteverzuim te voorkomen en/of terugdringen.

Het doel van de begeleiding vanuit bedrijfscounseling is dan ook de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer te vergroten.
Ook wanneer dit inzet bij een (tijdelijk) andere werkgever betekent.