Arbeidsmediation COVID 2019


Hoe werkt arbeidsmediation tijdens de 1,5 meter samenleving als gevolg van COVID2019/ Coronavirus 2019?

In deze tijd van Corona is het met inachteming van de RIVM richtlijnen zeker nog mogelijk om face- to- face afspraken met elkaar te maken. We zullen bij het maken van de afspraken wel meer specifiek doorvragen op de ruimte die beschikbaar is en alvast informatie verstrekken over het "noodscenario" voor wanneer een van de partijen of de mediator toch nog griepachtige verschijnselen krijgt, als gevolg waarvan de afspraak dan toch anders ingericht zal moeten worden. In dat geval biedt online en/of video-mediation de ideale oplossing om toch het conflict op te gaan lossen.

Arbeidsmediation door video-mediation

Al sinds 2012 bieden wij online videomeetings bij arbeidsmediation aan. Online video-mediation is een prima alternatief om conflicten online op te lossen als er wegens omstandigheden of persoonlijke wensen geen live, face-to face arbeidsmediations gehouden kunnen worden.

Al voor de Corona-situatie maakten wij regelmatig gebruik van video-mediation bijvoorbeeld wanneer:

  • partijen op diverse locaties gestationeerd zijn
  • partijen in diverse landen gestationeerd zijn
  • een van de partijen als gevolg van beperkingen niet kan reizen
  • partijen voorstander zijn van het nieuwe werken
  • partijen onze specialistische kennis wilde inzetten, maar de afstand een dilemma vormde
  • etc.

Online webbases arbeidsmediation

Bij online mediation communiceren schrijvend met elkaar op het internet via de mediator. Het is wel belangrijk dat partijen zich gemakkelijk voelen bij Online communicatie, je moet daarbij beschikken over een computer en emailadres en affiniteit hebben met computerprogramma’s.

De communicatie is asynchroon. Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren, uiteraard wel binnen de afgesproken responstermijnen. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. De mediator zal de deelnemers begeleiden om hen tot overeenstemming te laten komen.

Online mediation is ten dele vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt.

Deze vorm van online-mediation wordt vooral in situaties van tijdverschillen ingezet.