Coaching

Via de kortste en meest efficiente weg het doel bereiken...

Jobcoaching

Jobcoaching is een vorm van individueel training. Met trainen wordt bedoeld: het stelselmatig oefenen in een tak van sport' en 'oefenen in een bepaalde vaardigheid'. Zodanig dat deze verbeteren. Trainen doe je net als in sport eerst begeleid, waarna je in staat bent om zelf verder te ontwikkelen. Trainen doe je niet zo maar, je richt je op een trainingsdoel, wat je met behulp van een trainingsplan gaat bereiken.


Efficiƫnte oplossing


Door deze nuchtere benadering, wordt trainen ook echt een efficient middel in de sturing van jouw bedrijf. Je huurt nu niet een bedrijf in om een kunstje te doen, maar je huurt mij in om te zorgen dat de investering die je doet ook optimaal door jouw als werkgever benut kan worden. Training kost geld. Je zet het niet zo maar in. Je zet het in ten behoeve van de ontwikkeling van een werknemer, omdat het er nog een beetje aan schort, omdat het zijn/haar laatste kans is etcetera. Dat betekent dus, dat het handig is om dit in te bedden in de voorwaarden die je met werknemer gaat overeenkomen. Kosten voor ontwikkeling mag je in mindering brengen op de transitievergoeding, maar je moet het wel even vastleggen. Ook mag je echt wel afspreken dat wanneer een werknemer zelf binnen een bepaalde termijn na het traject opstapt, de kosten (gedeeltelijk) voor zijn/haar rekening komen.


Trainen, jobcoachen of counselen?


Vaak krijg ik de vraag wat nu het verschil is in trainen, coachen en/of counselen. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Ik leg het even uit.
Trainen richt zich dus op het verbetern van vaardigheden, dat is ook het geval bij coachen en counselen. Coaching is een vorm van training die zich richt op de begeleiding van werknemers die aanlopen tegen een richtingsvraag. Zij zoeken vaak antwoord op de vraag wat kan ik doen met mijn competenties, in wat voor een functie, bij wat voor bedrijf in welke omgeving en dergelijke. Bij counseling spelen de vragen zich meer af op het gebied van persoonlijk functioneren. Deze werknemers zijn vooral bezig met vragen zoals: Hoe ontdek ik wat er nu echt bij mij past, wat maakt mij gelukkig, hoe kom ik van mijn werkstress af, hoe kan ik assertiver worden etcetera. Zowel coachen als counselen zijn manieren om werknemers te trainen.


Wanneer bel ik voor een jobcoach traject?

Wanneer je merkt dat een werknemer wel gemotiveerd is maar niet uit de verf komt, is er vaak sprake van een het niet optimaal benutten van mogelijkheden. Daardoor ontstaat er vaak ook onderprestatie. Het werk daagt niet voldoende uit of is een onnodige bron van frustratie. In dat geval is het goed om even te bellen!

En dan?

Dan gaan we kort schakelen. Ik bespreek met jou als werkgever waar jij denkt dat het misgaat en wat jouw verwachtingen zijn. Is dat nog niet helemaal helder, dan plannen wij eerst een afspraak om te kijken wat er voor nodig is om het helder te krijgen en waar ik je kan ontlasten. Daarna neem ik contact op met jouw werknemer. Als deze voldoende gemotiveerd is om aan de slag te gaan, stel ik samen met de werknemer een plan van aanpak op om de besproken doelstellingen te realiseren. Dit plan gaan we vormgeven en na afloop bespreken we met elkaar of jullie beiden tevreden zijn!