Arbeids

mediation

Kost minder dan het oplevert!


Arbeidsmediation, het tarief

Arbeidsmediation vindt plaats op basis van uren maal tarief omdat de arbeidsmediator geen belang mag hebben bij de uitkomst van het traject. Werkt de arbeidsmediator meer uren dan bijvoorbeeld in een fixed priced situatie is overeengekomen, rijst de vraag of de arbeidsmediator nog wel gemotiveerd is om zijn rol net zo toegewijd te vervullen, immers hoe minder tijd hij besteed hoe hoger het tarief. Loopt een traject uit zal de mediator mogelijk pushen op uitkomsten om het tarief te waarborgen. Dit soort belangen horen geen invloed te hebben op het proces. De arbeidsmediator dient er op toe te zien dat de belangen van partijen zo goed, maar ook zo efficient mogelijk worden gewaarborgd.

Het uurtarief bedraagt

€ 97,50 excl. BTW

* Vaste klanten genieten staffelkorting. Vraag naar de voorwaarden.


Arbeidsmediation, plus kosten

Er kunnen naast het uurtarief aanvullende kosten zijn voor:

  • reistijd
  • reiskosten
  • huur van spreekruimten
  • kosten tolk/vertaler
  • kosten deskundigadvies

Deze kosten zullen worden opgenomen in de offerte die wordt opgesteld.

Reistijd wordt in rekening gebracht tegen 50% van het uurtarief, gerekend vanaf ons kantooradres in Amersfoort.

Reiskosten zijn altijd op basis van OV 2e klasse of de maximale reiskostenvergoeding op basis van de fiscale regelgeving.

Wanneer een afspraak niet bij de werkgever, de arbodienst of op ons kantoor kan plaatsvinden, zullen wij een neutrale spreekruime arrangeren. De kosten worden zonder toeslagen doorbelast. Dit geldt ook voor inzet van deskundigen en/of vertalers.Wie betaald, bepaald niet!

Begrijpelijk maar onterecht ontstaat er nog wel eens het gevoel, dat degene die de rekening voor arbeidsmediation betaald, ook degene is die meer zeggenschap heeft over het proces.

Dit is zeker niet het geval. De werkgever draagt in de regel de kosten voor arbeidsmediaton omdat het oplossen van situaties valt onder de zorgplicht die op de werkgever rust.

De arbeidsmediator krijgt echter aan de hand van de mediationovereenkomst van beide partijen de opdracht om het arbeidsmediationproces onafhankelijk en onpartijdig te leiden.

De arbeidsmediator zal er altijd op toezien dat beide partijen het eens zijn over de inhoud en het verloop van het arbeidsmediationtraject. En de afspraken die partijen daarover maken vastleggen in een voortgangsrapportage.