arbeidsmediation

ARBEIDSMEDIATION

Persoonlijke gesprekken

€ 95,-

+ reistijd en kosten

* Lager tarief vanaf 8 uren per maand

online arbeidsmediation

ONLINE MEDIATION

Tijd per partij

€ 95,-

Ook afkoop mogelijk

* Lager tarief vanaf 8 uren per maand

Klachtmediation

KLACHTMEDIATION

bij exclusiviteitsafspraak

€ 75,-

+reistijd en kosten

* Ook online bemideling mogelijk tegen laag tarief

familie mediation

FAMILIEMEDIATION

maximaal per persoon

€ 47,50

+reistijd en kosten

* Let op! Er bestaan subsidiemogelijkheden!