Specialist in arbeidsverhoudingen

ARBEIDSEXPERTS

Mediation | Advies | Training

Werkend Nederland staat als gevolg van het CORONAVIRUS onder druk.
Het vinden van balans in werk en prive resulteert in spanningsverhoging.

Juist in deze moeilijke periode zijn wij voor jullie bereikbaar en beschikbaar.
Uiteraard werken wij op basis van de door het
RIVM gegeven adviezen.


ARBEIDSEXPERTS

Specialist in arbeidsverhoudingen

Met behulp van onze diensten mediation | advies | Training maken wij het je als ondernemer, leidinggevende met personele verantwoordelijkheid of personeelsadviseur gemakkelijk
wanneer je problemen ervaart in de arbeidsverhouding tussen of met werknemers.

Een goede arbeidsverhouding behelst meer dan alleen het relationele aspect. Het vereist een goede afstemming van verwachtingen en daar dienen begeleiding, arbeidsvoorwaarden en juridische kaders op afgestemd zijn. Zo zorg je niet alleen voor het borgen van de arbeidstevredenheid, maar voorkom je uiteindelijk veel hoge - en onnodige kosten als gevolg van:

  • stagnerende ontwikkeling
  • stagnaring tijdens een reïntergratieproces
  • arbeidsconflict
  • ontslagkwesties

Het oplossen van voornoemde situaties vergt tijd en specialistische kennis op het gebied van arbeidsrecht, medische - en psychosociale kennis en conflictbemiddelingsvaardigheden. Daarnaast is er veelal sprake van (tijds)druk door de wet- en regelgeving die van toepassing zijn.

Dat is waarom...

  • wij binnen 24 uur reageren op je aanvraag en
  • wij binnen 7 dagen afspraken zullen initiëren

Tijdens ons eerste contact bespreken wij graag de situatie met je en bekijken wij welke oplossingsrichting het meest duurzame en efficiënt is. Je krijgt een helder beeld van de mogelijkheden en de investering.