ARBEIDSMEDIATION

Volgens de condities van de Mediators Federatie


De condities voor arbeidsmediation

Om de arbeidsmediation goed en constructief te laten verlopen, is het noodzakelijk om de juiste condities, ofwel randvoorwaarden te creëren. De MfN Register arbeidsmediator zal daarom waarborgen dat de mediation op onafhankelijke en onpartijdige basis wordt voorgezeten. Voor zowel de arbeidsmediator als de betrokkenen geldt tijdens het proces, dat er sprake is van:

  • geheimhouding
  • vrijwillige deelname
  • een oplossingsgerichte inspanningsverplichting

Deze condities zijn vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Deze worden gewaarborgd doordat de partijen en de arbeidsmediator bij aanvang van het proces een mediationovereenkomst ondertekenen.