ONLINE ARBEIDSMEDIATION

Online arbeidsmediation, gewoon vanuit je burostoel! Bij online mediation communiceren de deelnemers met elkaar op het internet via de gecertificeerd online mediator. Waar je ook bent, vanuit kantoor of thuis zelfs vanuit de je luie stoel is mogelijk, zolang je maar beschikt over een internet verbinding. Het is wel belangrijk dat partijen zich gemakkelijk voelen bij onlime communicatie, je moet daarbij beschikken over een computer en emailadres en affiniteit hebben met computerprogramma’s.

Wanneer het jou uitkomt

De communicatie is asynchroon. Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren, uiteraard wel binnen de afgesproken responstermijnen. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. Als gecertificeerd online  mediator, zal ik jullie begeleiden om hen tot overeenstemming te laten komen.

Online arbeidsmediation is ten dele vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. De vragen zijn vergelijkbaar,  de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt.

Hoe werkt online arbeidsmediation

Stap 1. Informatie
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. De mediator informeert jullie over Online arbeidsmediation en maakt afspraken over de procedure, de regels en de kosten.

Stap 2. Toegang tot de website
Nadat jullie het registratieproces van de Juripax Online mediation omgeving hebben doorlopen, beschik je over een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot de beveiligde online arbeidsmediation omgeving.

Stap 3. Mediationovereenkomst
De mediator legt de afspraken vast in een mediationovereenkomst en stuurt deze online of desgewenst via de post naar partijen voor ondertekening.

Stap 4. Intake
Jullie verschaffen de benodigde informatie door Electronisch Intake Formulieren in te vullen. Zodra de gegevens bekend zijn, kan de mediation van start gaan.

Stap 5. Mediation in een virtuele online bijeenkomst

Online arbeidsmediation wordt digitaal uitgevoerd. De communicatie en onderhandelingen tussen partijen vinden virtueel plaats in een speciaal ingericht discussieforum, onder begeleiding van de mediator. De bijeenkomst vindt niet ‘live’plaats. Als dat nodig is voor het proces, kan op verzoek van partijen of op voorstel van de mediator een face-to-face mediation worden gehouden. Deze mediation zal op een neutrale locatie plaatsvinden.

Stap 6. Afronding van de Online mediation
Ook Online mediation wordt afgerond met een vaststellingsovereenkomst of een convenant, waarin de afspraken worden opgenomen.

Start online arbeidsmediation