De voordelen van een mediator...

Een mediator stelt je in staat om samen te komen tot een voor beiden werkende oplossing. Afspraken worden door partijen gedragen, waardoor ze ook duurzaam zijn...

Belangrijk om te weten...

Alleen MfN Register mediators, mogelijk binnenkort te noemen Beëdigd Mediators voldoen aan de hoogst gestelde kwalificatie-eisen van het Nederlands Mediation Instituut en de Mediators Federatie Nederland...

Hoe een mediator werkt...

De mediator, probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te laten komen. In een mediationovereenkomst worden de "spelregels" vastgesteld...

Arbeidsmediation werkt!

Mediation is de ideale oplossing wanneer de samenwerkingsrelatie tussen of met werknemers niet wenselijk verloopt.
Of het nu gaat om de arbeidsrelatie tussen collegae of jezelf en een ander, om een verzuimsituatie die niet vlot verloopt, een arbeidsconflict, de wens om de arbeidsrelatie in goed overleg te beëindigen of juist weer vlot te trekken, arbeidsmediation werkt!


Waarom arbeidsmediation zo goed werkt?

Het zit hem vooral in de formule die arbeidsmediation zo succesvol maakt. Het is de combinatie van snelheid, non-juridisering én daar bovenop... de lagere kosten ten opzichte van procederen.


Maar een jurist of advocaat bemiddelt toch ook?

Voordat je kiest voor mediation, is het van belang dat je je realiseert wat het verschil is met andere oplossingen. Voor iedere conflict of situatie is er natuurlijk een juridische weg. In dat geval neem je een jurist of advocaat in de arm en "vecht" deze voor jouw belang al dan niet bij de Rechtbank. Uiteindeijk geef je de oplossing dus uit handen. Een ander beslist over jouw lot. Wanneer je kiest voor een mediator werk je samen aan een voor jullie beiden passende oplossing.


Mediator of adviseur?

Leg je het vraagstuk neer bij een personeelsadviseur, dan zal deze jou inhoudelijk adviseren, de adviseur is in tegenstelling tot een mediator niet onpartijdig. De communicatie valt niet onder een geheimhoudingsclausule, wat maakt dat er vaak tegenspraak ontstaat om maar eenzijdige dossiervorming te vermijden. Dit is de meest voorkomende reden waardoor dergelijke pogingen van conflictbemiddelingmislukken en vaak ben je nog verder van de oplossing verwijderd dan wanneer je begon. Bovendien komen deze trajecten in tegenstelling tot een traject bij een mediator, niet in aanmerking voor vergoeding door verzekeraars of gesubsidieerde rechtsbijstandsmogelijkheden voor de werknemer.


Dus een mediator omdat?

v Je binnen een aantal dagen of weken een oplossing wenst
v    Je graag zelf meebeslist over de oplossing
v    Je niet verwikkeld wilt raken in ellenlange juridische procedures
v    Je de wederpartij niet uit de weg wilt hoeven gaan
v    Je liever vandaag nog een afspraak maakt!

Wat gebeurd er na de aanmelding voor arbeidsmediation?

Allereerst zullen we je goed informeren over de "spelregels", de vormen en de kosten van het arbeidsmediation traject. Vervolgens stemmen wij afspraakmogelijkheden met je af. Wij garanderen dat de mediator binnen een week van start kan gaan met het traject. Kies je voor onlinemediation, dan wordt je binnen 24 uur nog uitgenodigd voor het registratieproces, waarna er direct van start gegaan kan worden met het online arbeidsmediationtraject. Lees verder over de wijze waarop het arbeidsmediationproces verloopt...