STECR werkwijzer arbeidsconflicten, bedrijfsartsen

Werkgevers en werknemers kunnen met de STECR Werkwijzer Arbeidsconflict (SWA) te maken krijgen wanneer de bedrijfsarts deze toepast. De SWA is bedoeld als ondersteuning voor de bedrijfsarts ‘hoe te handelen in het geval zich een arbeidsconflict aandient’.

Read more