Arbeidsmediation werkt!

Arbeidmediation is de ideale oplossing bij arbeidsconflicten binnen het MKB. Maar wat maakt nu dat arbeidsmediation juist voor jou de oplossing is? Het zit hem vooral in de formule die mediation zo succesvol binnen het MKB maakt. Namelijk de combinatie van snelheid, non-juridisering én de lagere kosten ten opzichte van procederen. Ergo! Arbeidsmediation is nergens goedkoper als bij Arbeidsexperts!


Check ons arbeidsmediationtarief

Dit lage uitzonderlijke lage tarief voor arbeidsmediation is extra fijn voor jou als MKB ondernemer, omdat de werkgever bij een "conflict" in de regel de kosten betaald.  Ik schrijf "conflict" omdat het vaak voorkomt dat de ondernemer een situatie helemaal niet als conflict ervaart, totdat dit zo wordt benoemd door een bedrijfsarts of advocaat van de werknemer.  Een arbeidsconflict is voor de wet helaas aan de orde wanneer  één van de partijen een conflict ervaart. Dus wordt er een arbeidsconflict ervaren door je werknemer, dan heeft ontkenning van dat feit weinig zin. Wat wel zin heeft is zorgen dat de werknemer het conflict niet langer ervaart. 


Balanceren tussen verplichtingen en oplossingen

Bij een "dreigend" conflict veroorzaken de  juridische rechten en  plichten vaak verharding van  jullie contact. Als iets wordt gezegd of geschreven kunnen daar opeens allerlei consequenties uit voortvloeien.  Achterdocht groeit, bedoelingen worden negatiever ervaren en situaties worden grimmiger. Fijn dus als jullie met behulp van arbeidsmediation gewoon zonder al die consequenties met elkaar aan oplossingen kunnen werken. 


Hoe werkt arbeidsmediation?

Als MfN registermediator, arbeidsrecht ookwel arbeidsmediator genoemd, creëer ik de meest optimale gesprekscondities om tot gezamenlijke oplossingen te kunnen komen. Ik ben op de hoogte van alle "wettelijke kaders" en door mijn gedragswetenschap weet ik hoe te handelen in zelfs de meest complexe  conflictsituaties. Dat bewijst ook mijn slagingspercentage van 97% !  Als onpartijdig en onafhankelijk gesprekspartner zal ik het arbeidsmediationtraject naar een vlotte oplossing leiden en daarbij rekening houden met de verplichtingen die gelden voor jou als werkgever en voor de werknemer. De Mediation Federatie Nederland heeft een mediationovereenkomst en reglementen opgesteld, om de gesprekscondities te waarborgen.  Naast het feit dat ik onafhankelijk en onpartijdig zal voorzitten, kunnen jullie vrij van consequenties spreken door de geheimhoudingsclausule. De mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst waarmee we de afspraken zullen vastleggen, zijn de enige juridisch documenten binnen arbeidsmediation. 

Wanneer bel je voor arbeidsmediation?


- arbeidsconflictsituaties
- verzuimconflictsituaties
- re-integratiestagnatie
- beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
- bemiddeling na melding intimidatie
- teamconflicten
- problemen in de verhouding tussen leidinggevende en werknemer(s)


Wanneer bel je nog meer voor mediation?

Maar natuurlijk is het zeker ook mogelijk om mediation in te zetten in andere situaties. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die geconfronteerd wordt met een scheidingssituaties en daardoor veelvuldig afwezig dreigt te zijn. En wat denk je van een mediationclausule in de klachtenregeling van je bedrijf? Hoe fijn is het als een probleem met jouw klant opgelost wordt, zodanig dat de klant nog jaren klant wil blijven?