TRAINEN

Met trainen wordt bedoeld: het stelselmatig oefenen in een tak van sport' en 'oefenen in een bepaalde vaardigheid'. Zodanig dat deze verbeteren. Trainen doe je net als in sport eerst begeleid, waarna je in staat bent om zelf verder te ontwikkelen. Trainen doe je niet zo maar, je richt je op een trainingsdoel, wat je met behulp van een trainingsplan gaat bereiken.

Efficiënte training


Door deze nuchtere benadering, wordt trainen ook echt een efficient middel in de sturing van jouw bedrijf. Je huurt nu niet een bedrijf in om een kunstje te doen, maar je huurt mij in om te zorgen dat de investering die je doet ook optimaal door jouw als werkgever benut kan worden. Training kost geld. Je zet het niet zo maar in. Je zet het in ten behoeve van de ontwikkeling van een werknemer, omdat het er nog een beetje aan schort, omdat het zijn/haar laatste kans is etcetera. Dat betekent dus, dat het handig is om dit in te bedden in de voorwaarden die je met werknemer gaat overeenkomen. Kosten voor ontwikkeling mag je in mindering brengen op de transitievergoeding, maar je moet het wel even vastleggen. Ook mag je echt wel afspreken dat wanneer een werknemer zelf binnen een bepaalde termijn na het traject opstapt,  de kosten (gedeeltelijk) voor zijn/haar rekening komen.


Trainen, coachen of counselen ?

Vaak krijg ik de vraag wat nu het verschil is in trainen, coachen en/of counselen. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Ik leg het even uit.
Trainen richt zich dus op het verbetern van vaardigheden, dat is ook het geval bij coachen en counselen. Coaching is een vorm van training die zich richt op de begeleiding van werknemers die aanlopen tegen een richtingsvraag. Zij zoeken vaak antwoord op de vraag wat kan ik doen met mijn competenties, in wat voor een functie, bij wat voor bedrijf in welke omgeving en dergelijke. Bij counseling spelen de vragen zich meer af op het gebied van persoonlijk functioneren. Deze werknemers zijn vooral bezig met vragen zoals: Hoe kan ik assertiver worden, hoe kan ik net zo spontaan/extravert/grappig zijn naar klanten als mijn collega etcetera. Zowel coachen als counselen zijn manieren om werknemers te trainen.


Trainen van groepen

Het trainen van een groep werknemers kan natuurlijk ook. Alleen zullen wij dan samen van te voren goed moeten bepalen wat jij er mee wenst te bereiken en in hoeverre dat een reële verwachting is. Niet zelden zag ik bij bedrijven trainingsburo's binnenkomen met schitterende presentaties, waar werkgevers heel warm van werden, maar als ik dan vroeg wat het voor het bedrijfsresultaat zou betekenen, dan werd het akelig stil...
Begin dus niet aan trainen wanneer je niet duidelijk een doel voor ogen hebt.


Trainen van jouw werkgeverskwaliteiten

Vindt je het lastig om doelen te formuleren of te vertalen naar verwachtingen?  Dat gebeurd veel ondernemers hoor! Je bent waarschijnlijk voor jezelf begonnen omdat je keigoed in iets vakinhoudelijks bent. Dat betekent niet dat je ook direct bekwaam dient te zijn in werkgeverschap. Wil je je daar wel meer in verdiepen, maar heb je handvatten nodig? Misschien is het dan wel eens goed om jezelf eerst eens dat trainingskado te geven!