GEEN PERSONEELSADVISEUR?

De meeste ondernemers schakelen ons in, omdat ze te weinig tijd voor of kennis van personele zaken hebben. Ze zijn tenslotte goed in hun eigen vak en het ondernemen!

Je kan ons flexibel inhuren als HR adviseur. Dus je laat ons alleen doen wat jij niet wílt of kán doen...EXTRA PERSONEELSADVISEUR

Zijn de personeelsadvies rollen intern of extern goed geregeld, maar is er sprake van een werkpiek of is er behoefte aan een andere expertise? Geen probleem!

We zijn beschikbaar van kortdurende eenmalige adviesvragen tot trajecten van een aantal uren per week.

Denk bijvoorbeeld aan......


VOOR HET EERST PERSONEEL

Uiteraard gaat je boekhouder of accountant met jou de financiele afwegingen maken, ook de salarisadministratie zullen zij zonder probleem voor je verzorgen.

Toch vraagt het even een andere expertise om de juiste ondersteuning te bieden bij aanname, ontwikkeling, verzuim etc...