ARBEIDS

MEDIATION

De voordelen van een arbeidsmediator...

Een arbeidsmediator stelt je in staat om samen te komen tot een voor beiden werkende oplossing. Afspraken worden door partijen gedragen, waardoor ze ook duurzaam zijn...

Belangrijk om te weten...

Alleen MfN Register arbeidsmediators voldoen aan de hoogst gestelde kwalificatie-eisen van het Nederlands Mediation Instituut en de Mediators Federatie Nederland...

Hoe een arbeidsmediator werkt...

De mediator, probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te laten komen. In een mediationovereenkomst worden de "spelregels" vastgesteld...

Arbeidsmediation werkt!

Arbeidsmediation is de ideale oplossing wanneer de samenwerkingsrelatie tussen of met werknemers niet wenselijk verloopt.
Of het nu gaat om de arbeidsrelatie tussen collega(e) of jezelf en een ander, om een verzuimsituatie die stagneert, een arbeidsconflict, de wens om de arbeidsrelatie in goed overleg te beëindigen of juist weer vlot te trekken, arbeidsmediation werkt!

Waarom arbeidsmediation zo goed werkt?

Het zit hem vooral in de formule die arbeidsmediation zo succesvol maakt. Het is de combinatie van snelheid, non-juridisering én daar bovenop... de lagere kosten ten opzichte van procederen. Maar de meest belangrijke factor is dat de arbeidsmediator jullie volledig onpartijdig en onafhankelijk bijstaat en zich met jullie richt op het deescaleren en het vinden van een oplossing die beide partijen onderschrijven. Bij arbeidsmediation is er dus niet "een winnaar" maar is het pas geslaagd wanneer de afspraken voor beide partijen bevredigend zijn. Arbeidsmediation vindt plaats onder volledige geheimhouding. Wat je bespreekt, kan dus niet tegen je worden gebruikt. Dit maakt het veel makkelijker om het te hebben over de daadwerkelijke problemen die er zijn en daarmee worden de oplossingen ook sneller zichtbaar.

Maar een jurist of advocaat bemiddelt toch ook?

Voordat je kiest voor arbeidsmediation, is het van belang dat je je realiseert wat het verschil is met andere oplossingen. Voor iedere conflict of situatie is er natuurlijk een juridische weg. In dat geval neem je een jurist of advocaat in de arm en "vecht" deze voor jouw belang al dan niet bij de Rechtbank. Uiteindeijk geef je de oplossing dus uit handen. Een ander beslist over jouw lot. Wanneer je kiest voor een arbeismediator werk je samen aan een voor jullie beiden passende oplossing.

Arbeidsmediator of adviseur?

Leg je het vraagstuk neer bij een personeelsadviseur, dan zal deze jou inhoudelijk adviseren, de adviseur is in tegenstelling tot een arbeidsmediator niet onpartijdig. De communicatie valt niet onder een geheimhoudingsclausule, wat maakt dat er vaak tegenspraak ontstaat om maar eenzijdige dossiervorming te vermijden. Dit is de meest voorkomende reden waardoor dergelijke pogingen van conflictbemiddelingmislukken en vaak ben je nog verder van de oplossing verwijderd dan wanneer je begon. Bovendien komen deze trajecten in tegenstelling tot een traject bij een arbeidsmediator, niet in aanmerking voor vergoeding door verzekeraars of gesubsidieerde rechtsbijstandsmogelijkheden voor de werknemer

Dus een arbeidsmediator omdat?

v      Je snel een oplossing wenst
v    Je graag zelf meebeslist over de oplossing
v     Je genoeg hebt van de spanningen die je ervaart door de situatie
v      Je graag van verwijt naar begrip wilt
v      Je graag alle mogelijke oplossingen wilt onderzoeken
v      Je niet verwikkeld wilt raken in ellenlange juridische procedures


Aangemeld en dan ?

Allereerst zullen we je goed informeren over de "spelregels", de vormen en de kosten van het arbeidsmediation traject. Vervolgens stemmen wij afspraakmogelijkheden met je af. Wij garanderen dat de arbeidsmediator binnen een week van start kan gaan. Kies je voor online arbeidsmediation, dan word je binnen 24 uur nog uitgenodigd voor het registratieproces, waarna er direct van start gegaan kan worden met het online arbeidsmediationtraject.